Konstelace rodinné, systemické

Konstelace je léčebná zážitková skupinová terapie, někdy taky nazývaná systemické konstelace. Objevitelem této metody je systemický psychoterapeut Bert Hellinger z Německa. Tuto metodu již používá úspěšně spousta terapeutů v řadě Zemí.

Touto metodou lze najít skryté souvislosti, které bývají většinou příčinou našich nezdarů, ať už jde o vztahy, zdraví, práci, peníze… Vyjdou na povrch věci, které si neuvědomujeme a toto uvědomění spouští hluboký proces léčení.

Můžeme porozumět širším vlivům, které v rodinném systému působí a změnit tak pohled na svůj život a vztahy ke svým blízkým. Nejen pro toho,koho konstelace právě probíhá, ale i pro všechny zúčastněné.

Co lze léčit konstelacemi?
  • Rozchod partnerů, kteří se nepřestali milovat
  • Odchod rodiče od rodiny
  • Předčasná smrt někoho blízkého
  • Pocit osamění, vydělení z rodiny
  • Psychosomatické problémy
  • Časté neúspěchy ve vztazích, práci, sexu…

Zkrátka tam, kde už vůle nestačí!

Konstelace
Bez rozestavení

Lze přijít bez přihlášení

S rozestavením

Nutno objednat osobně

Průběh konstelace

Nejdříve si člověk určí téma s nímž přišel,které chce řešit.

Terapeut vyzve klienta, aby z přítomných vybral ty,kteří budou představovat konkrétní osoby z jeho života.Někoho za sebe…dalšími postavami bývá partner, rodiče, děti, ale v rolích se můžou ocitat i vlastnosti, jako láska, touha, závist, povinnost, vnitřní žena, muž, smrt…

Ten komu se konstelace staví, sleduje děj a až na konci do vyřešeného příběhu převezme roli od toho,kdo jej zastupoval.

Výběr osob je pocitový a herci se zakrátko vžijí do pocitů skutečné osoby z klientova života.Odpovídají, jak se cítí, vysvětlují své pocity vůči členům rodiny,které představují.Pos­tupně se celá situace řeší a tím i energie v celém systému. Cílem je rozmotat klubko problémů a dojít ke skutečné podstatě a aby se nastartoval proces správného řešení.

Při terapii jde o kolektivní práci,která je přínosem pro všechny zúčastněné a to nejen pro herce,ale i pro ty, kdo konstelaci sledují. Role v které herci jsou,nejsou náhodné. Jde tedy i o jejich téma a řeší se i problémy jednotlivých herců.

Věci zdánlivě neřešitelné a nesouvisející se postupně začnou řešit a léčit.

Vlastním posunem posouváme i své okolí a to jak na osobní tak na globální úrovni. Konstelace je nejlepší zažít.Vyzkoušet si to. Je totiž těžké konstelace popsat. Vše je propojeno se vším a rodina nás tedy chtě nechtě ovlivňuje. Je důležité dívat se na problém jako celek a ne na jednotlivé problémy.

Tzv. HUGO označuje zhmotnění našeho podvědomého strachu před něčím, co by se nás mohlo hluboce dotknout,jako je konstelace. Projevem bývá velká nemožnost se z jakýchkoliv důvodů dostavit na seminář.Např. Neodkladná práce, nemoc dětí, zdravotní problémy… Doporučuji překonat, Hugo přijde zas.

Přeji Vám co nejvíce sil k překonávání překážek a otevřenost ke všem možnostem zázraků.

Moji konstelační lektoři: Jana Nováková, Jan Bílý

Termíny/Rezervace na konstelace a semináře
Kontakt

Vanda Prchalová

vanda@vandaprchalova.cz

603 460 887 (lépe SMS)

Individuální sezení

SHIRAN, Praha 6 – Vokovice

Lužná 716/2, Praha 6

METRO/TRAM Nádraží Veleslavín