Klíč k životu právě teď a tady…

Našla jsem nástroj „KLÍČ K ŽIVOTU“, díky kterému se dostávám s klientem do podvědomí a on si nachází odpovědi na všechny otázky sám ve svém nitru a nejen to, také sám pak nastupuje na cestu sebepoznání, opravením daných programů, přesvědčení, traumat, rodinných zátěží…a tím cestu sebeléčby.

Často si říkáme "Proč zrovna já?" nebo "Já už nemůžu.", či "Proč se mi to děje?"

Často máme pocit, že život nemáme ve svých rukou.

Tak toto je metoda, jak uchopit život do svých rukou a přestat se vymlouvat na špatné okolnosti, nedostatek času a na své okolí. Život si tvoříme my sami. A tato metoda vám dává možnost poodkrýt,kdo skutečně jste a co chcete a pomáhá nejít sílu nejen ke změně myšlení, ale i k realizaci (určitým činům) a navrácení ztracené energie.

Klíč k životu
Co to je a jak to funguje?
  • je terapeutický/poradenský systém příbuzný regresní terapii či kineziologii
  • je to systém, díky kterému je možné uvolnit a odblokovat energetické bloky vytvořené potlačením negativních emocí,které jsou spojené s určitou událostí v našem životě
  • klíčem ke změně, k novému zdravému a šťastnějšímu životu je uvolnění zablokované energie v daných časových úsecích, kterou poté využijeme k transformaci našich „programů chování“ (systému přesvědčení) v současnosti, které jsou založeny na původních negativních prožitcích
  • je to velmi účinný nástroj s jehož pomocí dokážeme pochopit, že svůj život si vytváříme jen my sami na základě svých myšlenek, že je jen na nás samotných, na našich rozhodnutích, jaký si jej uděláme
  • pomáhá odstranit závislosti, strachy a úzkosti
  • navrací chuť a radost do života, rozvíjí naši sebedůvěru
  • vše probíhá jemně a bezpečně

Seznam kurzů a ceny

Země – Otevírání brány
Klíč č. 1 (úvodní kurz + kineziologický test)

Postupy uvolňování energie, svalový kineziologický test, mužská, ženská, esenciální energie a návrat k ní, univerzální zákony.

Země – Energie našeho určení
Klíč č. 2

My dnes i dříve, naši předkové, náš životní úkol, hlubší techniky čištění, nalezení základních energií v sobě: Peru, Egypt, Atlantýda…

Universum – Energie Universa
Klíč č. 3

Otevření univerza, práce s energií v jiných dimenzích, staré vzorce chování, léčitelské okénko.

Universum – Další energie a reality
Klíč č. 4

Alternativní světy, minulé životy, jiné energie.

Paralelní světy – antisvěty a jejich čištění
Klíč č. 5

Pomoc Zemi, budoucnost.

Proč použít tento nástroj a naučit se s ním pracovat?

Dokáže pomoci skutečně se vším, protože kořeny každého problému sahají až do našeho nejhlubšího vědomí a Klíč k životu je nástroj,který se tak hluboko dostat umí a řeší příčiny problémů z energetického hlediska.

Je to také nástroj díky němuž můžeme najít v sobě zakořeněné staré vzorce chování,jež nás řídí a změnit je jednou pro vždy.Taktéž přijmout zodpovědnost za svůj život a zjistit,co nám brání ho žít.

Tento nástroj nám též dovolí,změnit náš plán duše,odstranit přilehlé duše a mnohé další…

Tento kurz je rozdělen do pěti bloků,které probíhají s odstupem cca dvou měsíců.

Získáte certifikát a možnost pracovat na druhých pomocí odbloků z podvědomí.Tato práce je též velmi jemná a bezpečná co se týká práce s dětmi a jejich problémy se touto metodou dají též řešit.

Autorkou tohoto systému je PaedDr. Jana Nováková a je také mojí lektorkou.

Tímto Vás srdečně zvu a těším se…

Termíny/Rezervace na konstelace a semináře
Kontakt

Vanda Prchalová

vanda@vandaprchalova.cz

603 460 887 (lépe SMS)

Individuální sezení

SHIRAN, Praha 6 – Vokovice

Lužná 716/2, Praha 6

METRO/TRAM Nádraží Veleslavín