Individuální sezení

Individuální sezení

Individuální sezení je vždy zcela jiné. Jeho účelem je najít odpovědi v sobě v té nejhlubší pravdě sám se sebou.

Najít svou cestu a volání své duše.

Prohlídnout své programy a transformovat je.

Vystoupit ze starých zajetých kolejí a pochopit,co mi současná situace ukazuje o sobě samém.

Zkrátka podporuje vývoj a sebeléčení.

Používám již zmíněné techniky:

  • minikonstelace, klíč k životu – odbloky z podvědomí,
  • energie, zvuk, aromaterapii,
  • lemurijské kódy, hvězdnou bránu…

A především své zkušenosti.

Má sezení trvají cca 2 hodiny, cena je od 2 000 Kč a více dle vlastního uvážení (jde o Vaši platbu, Váš vztah s Univerzem).

Cena za partnerské sezení je 2 500 Kč

Děti do 15 let – 60–90 min / 1000–1500 Kč – práce přes zvířátka, barvy, tóny, energie; u starších dětí odbloky z podvědomí.

Poučení o ochraně osobních údajů

UPOZORNĚNÍ:
Objednaný termín lze ze strany klienta zrušit nejpozději 24 hod před rezervovaným termínem. Pokud dojde ze strany klienta ke zrušení v kratší lhůtě nebo se klient nedostaví na rezervovaný termín, budeme požadovat úhradu v plné výši.

Telefonické konzultace

Pro tuto službu jsem se rozhodla, protože se mi zdá škoda, abyste na některé věci zůstávali sami, když se nám většinou dějí stejné věci a v průběhu kurzů, sezení a konstelací přicházejí na mnohé čisté, univerzální informace, co s tím.

A také proto, že se mě často bojíte oslovit, abyste neotravovali a zůstáváte na to sami a i pro plný diář, kdy je mi zas líto, že Vás všechny neobsáhnu.

Tyto telefonické konzultace budou mít určitá pravidla:

  • měli byste znát můj způsob práce a být s ním v souladu;
  • než si domluvíme konkrétní čas telefonické konzultace, měli byste sami najít, pojmenovat a transformovat problém či se o to alespoň pokusit;
  • případně mít srovnaná fakta danné situace;
  • ale jak mě znáte, někdy žádná pravidla neplatí.

Cena: 500 Kč za ½ hod.

Číslo účtu: 2536598329/0800

Reagovat také budu na SMS a e-maily, ovšem když budu mít čas. Nečekejte odpověď hned, ani ji někdy nemám a k tomu nejsem vědma. Tak prosím vaše dotazy, ať nejsou pro vědmu.

SMS a e-mail cena: 50 Kč

(NEJEN)NAROZENINOVÝ BALÍČEK
2–3 hodiny

Obsah dle individuální potřeby, základní očista, energetická práce Těla, Ducha nebo Duše, rituál Despacho a závěrem oslava vlastní existence

Termíny/Rezervace na konstelace a semináře
Kontakt

Vanda Prchalová

vanda@vandaprchalova.cz

603 460 887 (lépe SMS)

Individuální sezení

SHIRAN, Praha 6 – Vokovice

Lužná 716/2, Praha 6

METRO/TRAM Nádraží Veleslavín